"Als je Engelenkaarten in handen hebt dan heb je iets bijzonders in handen", dat zijn de woorden van Daniëlle (Engelenreader en Energiehealer) die uit eigen ervaring spreekt.

Het is alsof je de "route-kaarten" van het leven in handen hebt. Er zijn heel veel verschillende soorten kaarten te verkrijgen die van belang zijn voor verschillende thema’s in je leven. Bijv. op het gebied van relaties, gezondheid en levensdoel. Door te werken met deze kaarten krijg je meer inzicht in je eigen leven of het leven van degene waar je de reading voor geeft. Op een vriendelijke, zachtaardige en stimulerende manier worden er adviezen gegeven die een “eyeopener” kunnen zijn en je leven positief kunnen beïnvloeden.

Wat zijn Engelen?

Engelen zijn multidimensionale wezens, die als missie hebben de mensheid, de aarde en alles wat erop leeft te helpen. Het zijn dienaren van God, die dienen voor het hoogste doel "vrede, liefde en licht". "Multidimensionaal" betekent dat ze overal tegelijk kunnen zijn en dat overschrijdt ook tijd en ruimte. Ze zijn man en vrouw ineen en laten zich soms zien in de vorm van een man of vrouw om het voor de mens gemakkelijker te maken. Het is je misschien moeilijk voor te stellen, maar elk mens heeft een beschermengel en soms meerdere, die geen seconde van je wijken. Continu staan ze in dienst om jou op een zo goed mogelijke manier door het leven te leiden.

Vraag om hulp

Er is één belangrijk thema waar Engelen mee te maken hebben en dat is "vrije keus". Zolang jij niet om hulp vraagt, kunnen en mogen zij niet alles voor je doen wat ze graag zouden willen. Het belemmert hen in hun dienstbaarheid en daarom is het zo belangrijk het besef te hebben dat je een beschermengel hebt en die je om begeleiding kunt vragen in je leven. Dat kan gaan om grote dingen bijv. het helpen van stappen maken naar je levensdoel, relatie-of geldproblemen, maar ook kleine dingen zoals het zoeken naar een parkeerplek of acute stressvermindering. Als je iets vraagt is het raadzaam om naar datgene te vragen wat je graag wilt en niet te benadrukken wat je niet wilt. Het woordje "niet" is voor Engelen heel onduidelijk en het zou dan zomaar kunnen dat je datgene aantrekt wat je liever niet wilt.

Verschillende soorten Engelen

Er zijn veel verschillende soorten Engelen zoals, beschermengelen, Aartsengelen, helende Engelen en speciale Engelen die grote opdrachten hebben zoals het beschermen van een stad of land. Eén van de meest bekende en dichtst bij de mens staande is Aartsengel Michaël die je helpt met het geven van kracht, moed en doorzettingsvermogen. Je kunt hem in allerlei situaties aanroepen als je angstig of onzeker bent. Twijfel je over of je wel op het juiste pad bent naar je levensdoel, vraag hem de volgende stap aan jou te laten zien bijvoorbeeld in je dromen. Aartsengel Raphaël helpt je met je fysieke en emotionele gezondheid, ook met relatieproblemen kun je bij hem terecht. Zo zijn er nog veel meer Aartsengelen met specifieke taken die je gebed of vragen altijd beantwoorden rekening houdend met het hoogste doel.

Hoe werken Engelen?

Er zijn verschillende manieren waarop Engelen contact maken bij het trekken van een engelenkaart. Ze werken vooral door middel van zuurstofmoleculen, dat betekent dat een goede, diepgaande ademhaling heel belangrijk is. Door je eerst te concentreren op je buikademhaling en een paar keer goed diep in te ademen, bevorder je het contact. Buitenlucht en wandelingen in de natuur werken heel effectief en geven bovendien rust in je hoofd, zodat boodschappen beter doorkomen. Sommigen zien of horen Engelen letterlijk tegen hen praten. Anderen voelen ze in hun buurt of zien visioenen. Ook het zien van vlinders, veren, regenbogen, libellen enz. zijn symbolen in je leven die garant staan voor positieve wendingen in bepaalde situaties waar jij hulp bij hebt gevraagd. Een belangrijk communicatiemiddel voor contact zijn de Engelenkaarten, deze geven duidelijke inzichten, aanwijzingen en antwoorden op allerlei thema’s in je leven.